SDH Bojanov

Sbor dobrovolných hasičů byl v Bojanově založen v roce 1892. Kromě zásahů u požárů a rozličných cvičení a soutěží se jeho členové vždy významnou měrou podíleli také na kulturním dění v Bojanově i blízkém okolí. Za roky své existence zažil sbor řadu vzestupů i pádů. V jaké fázi se nacházíme v současnosti, to ať posoudí až naši následovníci....
Na sklonku roku 2012 má SDH Bojanov 104 členů, z toho 23 dětí. Funguje zde výjezdová jednotka, sportovní družstva mužů i žen se v uplynulém roce znovu začala aktivněji účastnit požárních soutěží, mladší i starší žáci zahájili další ročník Plamenu...

 

Členové výboru

Z historie sboru