Historická technika

Nadšenci z řad členů SDH Bojanov pečují o techniku zachovanou po našich předcích. 
Díky nim jsou stroje stále funkční, což pánové, oblečeni do historických uniforem, 
již předvedli na řadě výročí založení hasičských sborů v okolí.